Hyppää sisältöön

Perheentalo osana perhekeskusta

Perheentalo on perhekeskuksen virallinen kohtaamispaikka. Perhekeskus on palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia tukemalla vanhemmuudessa, parisuhteessa tai erotilanteessa. Perhekeskus myös mahdollistaa varhaisen tuen saamisen.

Kohtaamispaikat ovat keskeinen osa perhekeskusta, sillä ne mahdollistavat vertaistuen ja yhteisöllisyyden. Lisäksi ne edistävät oikea-aikaista avun ja tuen saamista.

Toimiessamme osana perhekeskusverkostoa olemme voineet tarjota perheille aiempaa monipuolisempia palveluja ja päässeet vaikuttamaan perheiden hyvinvointiin alueellamme.

Lue lisää perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnasta (Avautuu uuteen ikkunaan)
Piirroskuva mustan ympyrän sisällä olevasta neljästä kädestä, jotka pitävät toisiaan ranteesta kiinni, yläpuolella teksti "Verkosto"

Lapsiperheiden puolesta

Perheentalolla toimintaa toteutetaan yhteistyössä laajan, erilaisista toimijoista koostuvan yhteistyöverkoston kanssa kumppanuusperiaatteella. Toimijaverkostoon kuuluu noin 30 eri toimijatahoa, joiden kanssa teemme yhdessä työtä alueemme lapsiperheiden hyväksi.

Joensuun Perheentalo ylläpitää Lapsiasiaverkoston toimintaa, jonka toiminnan johtoajatuksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Pyrimme vaikuttamaan lapsen oikeuksiin ja osallisuuteen liittyviin ajankohtaisiin asioihin mm. kyselyin, kannanotoin ja kolumnein. Lapsiasiaverkostoon kuuluu edustajia Honkalampi-säätiöstä, Joensuun kaupungilta, Joensuun Setlementiltä, Joensuun seudun omaishoitajista, Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiristä, Pohjois-Karjalan Martoista ja ViaDia Joensuusta.

Joensuun kaupunki

Joensuun kaupunki tukee Perheentalon toimintaa.

Siun sote

Siun soten lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja palveluja ovat muun muassa neuvolapalvelut, koululaisten ja opiskelijoiden palvelut sekä varhaisen tuen palvelut, kuten perhetyö ja kotipalvelu. Neuvolaan voi varata ajan puhelinpalvelusta tai nettiajanvarauksella. Siun sote tekee Perheentalolla jalkautuvaa työtä osallistumalla Aamukahvit ja asiaa -tilaisuuksiin ja järjestämällä neuvolan perhevalmennusta.

Honkalampi-säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus

Honkalampi-säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus eli Perpe-keskus toimii neurologisten, neuropsykiatristen ja sosiaalisen kehityksen teemojen parissa. Diagnoosia tai lähetettä ei tarvita.

Joensuun perheasiain neuvottelukeskus

Kaipaatko apua parisuhteen ja perhe-elämän ongelmiin tai tukea erotilanteessa? Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksessa puolisot voivat tulla keskustelemaan perheneuvojan kanssa yhdessä tai erikseen.

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa muun muassa terapeuttista keskusteluapua sekä perheasioiden sovittelua lasten huollon ja yhteisen vanhemmuuden ristiriitoihin erotilanteessa.

Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Asiakkaiksi voivat hakeutua kaikki Pohjois-Karjalan maakunnan alueella asuvat. Perheasiain neuvottelukeskus palvelee myös etäyhteydellä.

Ajanvaraus  numerosta 050 430 8472 ma, ke ja to klo 9-11 ja ti klo 10-12.

Liekku ry

Liekku ry on vapaaehtoisvoimin toimiva vanhemmuuden vertaistukiyhdistys.

Liekku tarjoaa yhdessä tekemistä, harrastamista ja olemista, tukea ja neuvontaa sekä doula- ja vuokraamotoimintaa. Ohjelman suunnittelun lähtökohtana ovat ajankohtaiset toiveet ja perheiden tarpeet.

Joensuun ViaDia ry/Lähiötalo

ViaDia Joensuu ry:n Lähiötalo on kohtaamispaikka kaikille lapsiperheille Rantakylässä. Olemme avoinna pääsääntöisesti arkisin klo 9:30–14 ja lisäksi järjestämme tapahtumia, ryhmiä ja retkiä. Toiminnan tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia ja maahan muuttaneiden perheiden kotoutumista.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja Joensuun paikallisyhdistys

MLL:n Järvi-Suomen piiri tarjoaa lapsiperheille tilapäistä lastenhoitoapua, tukihenkilötoimintaa (kavereita, perhekummeja ja ystäviä maahanmuuttajaäideille) sekä vertaisryhmiä. Piiri kouluttaa niin vapaaehtoisia kuin ammattilaisia.  Lisäksi MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät perhekahviloita, kerhoja ja tapahtumia.

MLL:n Joensuun paikallisyhdistys järjestää mm. Perhekahvila-toimintaa ja Eroryhmän toimintaa.

Pohjois-Karjalan Yhden Vanhemman Perheet ry

Yhdistys haluaa tarjota tukea pohjoiskarjalaisille yhden vanhemman perheille. Yhdistys järjestää esimerkiksi olkkareita, retkiä ja erilaisia tapahtumia sekä jakaa taloudellista tukea jäsenilleen. Yhdistyksellä on myös aktiivinen Whatsapp-ryhmä, jossa voi keskustella ja pyytää apua.

Pohjois-Karjalan Martat

Pohjois-Karjalan Martat ry järjestää maksuttomia kursseja, luentoja ja yksilöneuvontaa arjen teemoista pikkulapsiperheille.

Sanaratas ry

Sanaratas ry on sanataidekasvatusta tukeva ja kehittävä järjestö, joka levittää sanataideharrastusta ja luo sille pysyvää toimintaverkostoa. Sanaratas järjestää sanataideryhmiä Joensuun kansalaisopiston kanssa vauvasta alkaen ja sanataideleirejä kolmivuotiaista alkaen sekä sanataidetyöpajoja yleisötapahtumissa ja sanataidekoulutusta. Sanaratas tekee yhteistyötä kuntien, Vaarakirjastojen ja eri järjestöjen kanssa.